-----
آخرین اخبار
ارتباط با پشتیبانی
موسسه خیریه محک
آمار بازدیدکننده گان
ارائه اظهار نامه مالیاتی الکترونیکی از ابتدای خرداد ماه

موديان محترم مالياتي مي‌توانند از ابتداي خردادماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي الکترونيکي خود اقدام کنند . به گزارش رسانه مالياتي ايران، با توجه به توسعه خدمات الکترونيکي سازمان امور مالياتي کشور و به منظور تکريم ارباب رجوع و تسريع امور موديان مالياتي، موديان محترم مي‌توانند از ابتداي خرداد ماه نسبت به ارائه اظهارنامه‌هاي مالياتي به صورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي موديان سازمان امور مالياتي کشور به نشانيHTTP://TAX.GOV.IR اقدام نمايند . بر اساس اين گزارش، درج صحيح و کامل اطلاعات موديان در اظهارنامه مالياتي الکترونيکي، کليد برخورداري از تسهيلات مالياتي است و موديان محترم مي توانند ضمن ارائه الکترونيکي اظهارنامه، همزمان ماليات خود را نيز به صورت الکترونيکي پرداخت کنند . لازم به ذکر است، با توجه به اين که سياست و برنامه عملياتي سازمان امور مالياتي کشور در سال جاري اخذ الکترونيکي اظهارنامه‌ها، بدون نياز به مراجعه حضوري موديان به واحد‌هاي مالياتي است و پيش‌نياز ارائه الکترونيکي اظهارنامه موديان، تکميل مراحل ثبت نام الکترونيکي مي‌باشد، موديان گرامي مي‌بايست هر چه سريعتر و قبل از فرا رسيدن روزهاي پاياني مهلت تسليم اظهارنامه، نسبت به تکميل فرآيند ثبت نام از طريق سامانه HTTP://TAX.GOV.IR خود اقدام نمايند .