-----
آخرین اخبار
ارتباط با پشتیبانی
موسسه خیریه محک
آمار بازدیدکننده گان
خدمات مالی و حسابداری حسابگر شیراز
خدمات مالی و حسابداری حسابگر شیراز
بهره گیری از کادری فنی و مدیران مالی مجرب در زمینه ی هرگونه خدمات حسابرسی , حسابداری , حسابداری و مالی , با هدف ارتقا سطح کیفی اطلاعات مالی و سیستم های مدیریتی
پیگیری پرونده ، تنظیم لایحه دفاعیه جهت کاهش بدهی مالیاتی
پیش حسابرسی ، پیگیری پرونده ، تنظیم لایحه دفاعیه جهت کاهش بدهی بیمه
گزارش خرید و فروش فصلی، ارزش افزوده
گزارش حسابرسی جهت اداره مالیاتی
تهیه صورت های مالی اساسی فارسی لاتین
و سایر خدمات مالی ، مالیاتی و بیمه ای