-----
آخرین اخبار
ارتباط با پشتیبانی
موسسه خیریه محک
آمار بازدیدکننده گان
درباره ما

بیانه ارزش ما*تداوم ارتباط با مشتریان*
ماموریت ما *انضباط مالی واداری وآرامش خاطر مدیران
چشم انداز ما*تعالی حسابگر شیراز ومشتریان*

شرکت خدمات مالی حسابگر شیراز،از سال 1385با 5شركت درزمينه هاي توليدي وبازرگاني وساختماني فعاليت خودراآغازو تاکنون افتخار همکاری را بابیش از 150شرکت خصوصی وسازمانهای دولتی ومشاغل اشخاص حقوقی درزمینه حسابداری وحسابرسی ومشاوره مالیاتی وبیمه ای واداره کار رادرکارنامه درخشان خود دارا می باشد. 


:اهداف شرکت

این شرکت با بهره گیری از مدیران مالی مجرب وپرسنل فنی در زمینه  هرگونه خدمات حسابداری و  مالي با هدف ارتقاء سطح کیفی اطلاعات مالی و سیستمهای مدیریتی
. و کمک به ایجاد انضباط مالی  وتسهیل در امر مالی جهت کمک به مدیران محترم شرکتها وموسسات وسازمانها وفروشگاها و...تاسیس گردیده است
 

 مدیران ،مشاوران وپرسنل موسسه

   مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره : آقای دکتر نوروزی       

   کارشناسی دررشته حسابداری

   کارشناسی ارشد  مدیریت

   دکتری حرفه ای کسب و کار (MBA)به همراه تیم خبره  از کارشناسان ارشد حسابداری وحسابرسی واساتید وکارشناسان مالیاتی وبیمه ای  وقراردادها بعنوان مشاور


بیش از 28نفر بامدارک وسوابق مختلف در زمینه حسابداری وحسابرسی با این شرکت همکاری می نمایند