-----
آخرین اخبار
ارتباط با پشتیبانی
موسسه خیریه محک
آمار بازدیدکننده گان
روز شمار مالیاتی

روز شمار تکالیف مالیاتی سال 1400:                                                                                                                      

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

۱٫اظهارنامه فصل زمستان 1399                   مهلت ارسال     1400/1/31

۲٫اظهارنامه فصل بهار     1400                   مهلت ارسال     1400/4/15

۳٫اظهارنامه فصل تابستان 1400                   مهلت ارسال     1400/7/15

۴٫اظهارنامه فصل پاییز    1400                  مهلت ارسال    1400/10/15

………………………………………………………………………………………………….

اظهارنامه مالیات بر درآمد (عملکرد ماده ۱۱۰ وبند الف و ب ماده ۹۵ق.م م )

 

شرکتها و موسساتی که سال مالی آنها منطبق بر سال شمسی است ،

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اصلی و اصلاحی  1400/04/31

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اصلاحی جایگزین 1400/05/31

شرکتها و موسساتی که سال مالی آنها منطبق بر سال شمسی نمی باشد .

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی آنها 4ماه پس از پایان سال مالی می باشد.

……………………………………………………………………………………………………

تهیه و تکمیل و ارسال گزارش فصلی خرید و فروش موضوع ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق . م .م

 

۱٫گزارش فصلی خرید و فروش فصل زمستان 1399    مهلت ارسال  1400/2/15

۲٫گزارش فصلی خرید و فروش فصل بهار     1400     مهلت ارسال  1400/5/15

۳٫گزارش فصلی خرید و فروش فصل تابستان 1400    مهلت ارسال  1400/8/15

۴٫گزارش فصلی خرید و فروش فصل پاییز    1400     مهلت ارسال 1400/11/15

……………………………………………………………………………………………………………

تهیه و ارسال صورت حقوق کارکنان به ادارات امور مالیاتی با فرض اینکه در آخرین روز ماه پرداخت یا تخصیص داده باشید

۱٫مهلت ارسال صورت حقوق وعیدی کارکنان مربوط به اسفند1399 حداکثرتاتاریخ  1400/1/30

۲٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به فروردین     1400 حداکثرتاتاریخ  1400/2/30

۳٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به اردیبهشت   1400  حداکثرتاتاریخ  1400/3/30

۴٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به خرداد        1400 حداکثرتاتاریخ   1400/4/30

۵٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به تیرماه        1400 حداکثرتاتاریخ   1400/5/30

۶٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به مرداد        1400 حداکثرتاتاریخ   1400/6/30

۷٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به شهریور    1400 حداکثرتاتاریخ    1400/7/30

۸٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به مهر         1400 حداکثرتاتاریخ    1400/8/30

۹٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به آبان         1400 حداکثرتاتاریخ    1400/9/30

۱۰٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به آذر       1400 حداکثرتاتاریخ  1400/10/30

۱۱٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به دی      1400 حداکثرتاتاریخ   1400/11/30

۱۲٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به بهمن   1400 حداکثرتاتاریخ    1400/12/29

…………………………………………………………………………………………………………………

ثبت دفاتر قانونی (دفاترروزنامه و کل ومشاغل)

در صورتی که صاحب کسب و کار از سیستم مکانیزه از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور استفاده نماید و طبق فرم مربوطه به واحد انفورماتیک اداره دارایی محل کتبا اعلام نماید می تواند  هر ماه یک نوبت خلاصه عملیات رویدادهای مالی هر ماه  را در دفتر روزنامه و به دفتر کل طبق آیین نامه تحریر دفاتر جدید انتقال نماید .که کلا ۱۲ نوبت می باشد.

…………………………………………………………………………………………………………………..

اخذ دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل ) از ادارات ثبت شرکتها و دفتر مشاغل از ادارات امور مالیاتی

۱٫شرکتهایی که سال مالی آنها منطبق بر سال شمسی می باشد ،می بایست حداکثر تا قبل از پایان سال1400 برای سال 1401برای پلمپ واخذ دفاتر قانونی در تهران از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و ادارات پست تعیین شده و در شهرستانها ابتدا ازطریق سایت ثبت اسناد وسپس بامراجعه به واحد ثبت شرکتهای ادارات ثبت  ویا اداره پست شهرستان  خود برای تهیه و پلمپ دفاتر قانونی اقدام کنند.

۲٫شرکتهایی که سال مالی آنها با سال مالی منطبق نمی باشد ، قبل از پایان سال مالی جاری ضروری است نسبت به تهیه دفاتر قانونی خود اقدام کنند.

۳٫مشاغل گروه یک تا قبل از پایان سال مالی 1400 می بایست برای پلمپ دفتر مشاغل خود ازطریق ادارات امور مالیاتی اقدام کنند..

…………………………………………………………………………………………………………………..

آمادگی های لازم برای رسیدگی های مالیاتی و حسابرسی مالی

۱٫علاوه بر اجرای تکالیف مالیاتی فوق حسابداران به منظور رسیدگی مالیاتی اظهارنامه های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده هم باید آمادگی لازم را دارا باشند.

۲٫ تهیه صورتهای مالی و آمادگی برای پاسخ گویی به حسابرسان مالی و مالیاتی طی دوره مالی.